AİLE DANIŞMANI ADAYLARI NEDEN UZAKTAN EĞİTİM TERCİH ETMEMELİDİR?

AİLE DANIŞMANI ADAYLARI NEDEN UZAKTAN EĞİTİM TERCİH ETMEMELİDİR?

Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 04.09.2012 tarihli 2840 sayılı resmi gazetede yayınladığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Aile Danışma Merkezleri yönetmeliğinde, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi alanlarından birinden en az dört yıllık lisans mezunu olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerden biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı, toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında sertifika programını tamamlayanlar “Aile Danışmanı” olarak tanımlanmaktadır.

Sertifika eğitim programlarına devam ederek Aile Danışmanı ünvanı almak isteyen adayların yönetmelikte tanımlanmış olan eğitim niteliklerine duyarlı olmaları ve uzaktan eğitimle sertifika verdiğini iddia eden kurumlardan uzak durmaları gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 5 Ağustos 2015 tarihli kamuoyu duyurusunda da vurgulandığı üzere yönetmelikte belirtilen eğitim niteliği uygulamasından beklenen kamu yararının gerçekleşmesi ve konusu insan olan hizmetin fayda yerine zarar vermesini önlemek adına Aile Danışmanlığı eğitimlerinin yüz yüze olması gereklidir.

Aile Danışmanlığı eğitimi ile ilgili ulusal yeterlilik ve sınav-belgelendirme çalışmaları henüz hazırlık aşamasındadır. Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar eğitimlerin uzaktan eğitimle verilmemesi gerekmektedir. Yeterlilikle ilgili çalışmalar sonuçlandığında uzaktan eğitimle alınmış olan sertifikaların geçerliliği olmayabileceği göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı eğitimini sürdürecek kurum ve kuruluşlarda görev alacak eğiticilerde, ulusal ve uluslararası standartlarda sertifikaya ve aile danışmanlığı alanında en az beş yıllık çalışma deneyimine sahip olmak ya da Aile Danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora programında eğiticilik yapmış olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Aile Danışmanlığı sertifika eğitimi planlayan adayların, eğitim alacakları kurum ve kuruluşları seçerken bu açıklamaları göz önünde bulundurmaları kendi menfaatlerine olacaktır.

Aile Danışmanı Adaylarına ve ilgililere saygıyla duyurulur.