Aile danışmanlığı konusunda bireyleri ve aileleri bilgilendirmek amacıyla eğitimler yapmak,
Aile danışmanlığı alanında çalışmalar yapmak amacıyla üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği kurmak ,

Aile Danışmanları Derneği, Türkiye'de: Aile danışmanlarının mesleki haklarının korunması ve gelişimini, ulusal sorunlarının çözümlenmesini, ülkemizin bu alandaki birikimlerini ortaya koymak doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, aile danışmanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak aile danışmanlığı mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak, meslek elemanlarının standartlarını geliştirmek ve haklarını korumak,

Ailenin gelişmesi, güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler vermek, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne, değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmetleri yürütmek,

Toplumu oluşturan Aile ve Bireylerin Ruh ve Beden Sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için;

A) Üniversiteler, Belediyeler ve ilgili kurum ve kişilerle işbirliği yaparak her türlü tıbbi ve medikal eğitimler verilmesini sağlamak,

B) Psikoterapi, Hipnoterapi, Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik, Eğitim, Psiko sosyal destek ve tüm Psikolojik Rehabilitasyon faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve desteklemesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları desteklemek, eğitimlerine katkıda bulunmak, kurs, seminer, panel gibi bilimsel eğitim faaliyetleri düzenleyerek sağlıklı birey, aile ve toplum gelişimine katkıda bulunmak.


TÜZÜK

Dosyayı buradan indirebilirsiniz