AİLE DANIŞMANLIĞI
Aile danışmanlığı sorunları olan ya da sorunlarla baş edemeyen aileler için oldukça önemlidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. Aile danışmanlığında bireyler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.
EVLİLİK DANIŞMANLIĞI
Çiftler arasında Çatışmalar ve sorun çözme stratejileri konularında danışmanlıklarımızın yanı sıra ;aldatma ve aldatılma (Sadakatsizlik), boşanma Süreci ve çocuk, boşanma sonrası Psikolojik Destek, çiftlerde Uzlaşma ve uzaklaşma problemi, duygusal İhmal, evliliğe hazırlık, evlilik Öncesi Karar Verme Süreci, evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı, evlilikte İletişim Sorunları ,yeni evlenme dönemi , yeniden Evlenen Çiftler konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
BİREYSEL DANIŞMANLIK
Ben kimim?

İçimde ve çevremde olanların farkında mıyım?

İlişkilerim nasıl?

İnsanlarla olan iletişimim nasıl?

Kendinizi daha iyi tanımak, davranışlarınız, düşünceleriniz ve tepkilerinizle ilgili farkındalık kazanmak, Problemlerle ve günlük sıkıntılarla baş etmek, çözüm odaklı olmak gibi konularda bireysel psikolojik danışma almak, sizi başka bir gözün değerlendirmesi çok verimli olabilir. Sağlıklı birey, sağlıklı aile, sağlıklı toplum demektir. Yap-boza benzeyen bu süreçte, bireysel sağlığın yerinde olması toplumun daha anlayışlı, empatik, çözüme odaklanan, alternatifleri değerlendirebilen insanlardan oluşmasını sağlar.

O zaman hazır mısınız? Siz de kendinizle ilgili yukarıdaki soruların ve benzerlerinincevaplarını bulabilirsiniz...

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI
Çocukluk dönemi bireyin dünyayla tanıştığı ve keşfe başladığı dönemdir. Bu keşif boyunca çocuk için ailesi en büyük rehberdir. Okul dönemi başladıktan sonra ergenliğe kadar bu durum az çok devam eder. Çocukluk döneminde pek çok sorun görülebilir. Bu sorunlar ortaya çıktığında, profesyonel bir sese ihtiyaç duyulabilir. Derneğimiz bu aşamada, çocuğun sorununu anlama, aileyi bilgilendirme ve çözüm bulma aşamasında ihtiyacınız olan ses olabilir.

Çocuklukla yetişkinlik arasında kalan ve tam bir geçiş dönemi olan ergenlik, hem ergeni hem de ailesini etkiler. Genel olarak, ortalama 10-22 yaşları arasında yaşanan bu dönem, fizyolojik ve psikolojik bazı değişimlerden dolayı kişiden kişiye değişen bir kimlik mücadelesi dönemidir. İşte, bu dönemin hem ergen hem de ailesi açısından iyi geçmesini sağlamak ve iletişimi kolaylaştırmak adına, psikolojik destek yararlı olacaktır.

Ergenlik yaşamın ilk 2 yılından sonra büyüme ve olgunlaşma ile ilgili en yoğun değişimlerin yaşandığı bir gelişme dönemidir. Ergenlik, çocukluk çağı ile yetişkinlik çağı arasındaki geçiş dönemidir. Ergenin genel olarak duygularında istikrarsız olduğu görülür. Bir gün önce çok mutlu ve enerjik olan ergen ertesi gün kabuğuna çekilmiş ve bitkin olabilir. Duygular anlık olarak bile değişkenlik arz edebilir. Bu nedenle ebeveynin bunu kabul etmesi ve her defasında sorgulamalara ve baskıcı yaklaşımlara girmemesi gerekir. Bu dönemde arkadaş çok önemli bir noktadadır. Bu nedenle arkadaş seçimi konusunda ergenin dikkatli olması ve ailenin hassas davranması gerekir ,ergenin fark edilmeye ve takdir edilmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını aile içinde gideremeyen ergen, farklı arkadaş gruplarında bu ihtiyacını gidermeye çalışacaktır.

Danışmanlığa en ihtiyaç duyulan dönemlerden biridir ERGENLİK DÖNEMİ.

YETİŞKİN DEĞERLENDİRME TEST VE ÖLÇEKLERİ
Yetişkinler için çok yönlü kişilik testleri , zeka testleri ve birçok ölçeklerden yararlanılarak değerlendirmeler yapılmaktadır.

 • MMPI Kişilik Envanteri
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • Sosyal Destek Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Sosyal Uyum Ölçeği
 • Öğrenme Stilleri testi
 • Bireysel Kendini değerlendirme testi
 • Rathus Atılganlık Envanteri
 • CATTEL Zeka ölçüm testi .

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TEST VE ÖLÇEKLERİ
Okul öncesi dönem çocuklar ve aileleri için çok önemlidir. Zeka testleri bebek ve çocukların gelişim seyrini takip etmede uzman ve ailelere yüksek önemi olan bilgi ve sonuçlar sunabilme kapasitesine sahip veri toplama araçlarıdır.

Çocuğuna zeka testi uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır. Çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almada, telafi eğitimleri için olanaklar sunmada, beceri ve yeterlilikleri doğrultusunda ilgili alanlara yönlendirmede çerçevesi belirgin bir yol haritasına sahip olmuş olur.

Bireyin zekâsı hakkında güvenilir bir fikir edinmenin yolu, bireyi çözümü yüksek zihni işlemlerin kullanılmasını gerektiren problemlerle karşı karşıya getirmek ve bireyin yaptıklarını objektif olarak saptamaktır. Bunu yaparken uygulamayı yapacak uzmanların ilgili testle ilgili eğitim almış olmaları ve deneyimli olmaları çok önemlidir.

 • Wisc-R Zeka Testi (6-16 Yaş)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi (0-6 Yaş)
 • Ankara Gelişim Envanteri (0-6 Yaş)
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Cattel Zeka Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Metropolitian Okul Olgunluğu Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
 • Çocukta Sorun Davranış Analizi
 • Ana –Baba tutumu envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri tespiti Analizi

Derneğimizde 3 yaş dan başlayarak Ergen ve yetişkinler için zeka testi uygulamaları yapılmaktadır. Bireyin durumuna göre gelişim testleri , zeka ölçüm testleri yapılabilmektedir.